SARS-Cov-2


Podologia, a SARS-Cov-2


Pragnę poinformować, iż zgodnie z opinią prawną Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Zatorskiego ZATORSKI & WSPÓLNICY sygnatura akt Z&W: 2754.2/20 z dnia 17.04.2020 r. oraz odpowiedzią MINISTERSTWA ZDROWIA DEPARTAMENT DIALOGU SPOŁECZNEGO DSZ.051.43.2020ASB z dnia 21.04.2020 r. DZIAŁALNOŚĆ PODOLOGICZNA, wykonywana przez podologów w gabinetach podologicznych lub poza gabinetami, NIE PODLEGA OGRANICZENIOM wynikającym z przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. (poz. 566) i 19.04.2020 r. (poz. 697), jako działalność w nich niewymieniona.

Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i stowarzyszenia podologiczne rekomendują, iż świadczenie usług podologicznych powinno odbywać się z zapewnieniem wszelkich możliwych środków ostrożności, tj. spełnienia najwyższych kryteriów dotyczących bezpieczeństwa i higieny zarówno dla pacjenta, jak i dla specjalisty.

W związku z powyższym wszystkich pacjentów gabinetu pozostających w terapii oraz osoby, które dotychczas nie korzystały z usług podologicznych, lecz ze względu na powstałe dolegliwości bólowe, stan zapalny wymagają pomocy pogotowia podologicznego gabinet obejmie wsparciem w zakresie zabiegów profilaktyczno-leczniczych.

W trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzony zostanie wstępny wywiad weryfikacyjny, udzielona teleporada oraz ustalony termin wizyty w gabinecie. Zostaniecie Państwo również zapoznani z procedurami obowiązującymi pacjentów korzystających z usług podologicznych w okresie pandemii COVID – 19.